Bestuur

Voorzitter: Otto Altmann
Secretaris: Harma de Pont
Penningmeester: Jean Schneiders
Lid: Ria Sprenger
Lid: Boudewijn van de Gronden

---------------------------------------------------------

Ledenadministratie: Pauline Borking


Adres secretariaat:

Kon. Julianalaan 32
2274 JK Voorburg
06-18420683

harmadepont@gmail.com
bankrekeningnr: IBAN NL44 RABO 0368 0623 68
t.n.v. Vereniging Kunstgroep Wassenaar
te Wassenaar

Adres galerie:

Galerie 'IN DE MOLEN'
Molenplein 10a
2242 HW Wassenaar