Leo Ravensbergen
schilderijen


ravensbergen-art.nl
info@ravensbergen-art.nl
M 06-13543619

Ik schilder in donkere tonen, diep rood en grijsblauw en kies vaak voor een contrast tussenlicht en donker. Ieder schilderij wordt opgebouwd vanuit een al of niet bestaand figuratief beeld. Na onderzoek bewerk ik dat en volgt eenmeer abstracte laag. Vaak zijn het interieurs of stillevens. Mijn werk is eens getypeerd als lyrisch abstract en poëtisch. Ik kon me daar wel in vinden maar de betekenis en duiding van mijn werk laat ik graag over aan de toeschouwer.

Alle leden

Andere leden