Silvia Strobos-Buch
schilderijen


www.strobos-buch.com
s.strobos@bluewin.ch

Silvia schildert abstracte groepen mensen die in beweging zijn. Ze speelt met compositie en kleur op een wonderlijke manier. Zo ontstaan er dynamische schilderijen. Erg fascinerend om naar te kijken! Deze kunstwerken van de doorlopende serie People zijn opgebouwd uit vele lagen mensen. Dit komt overeen met de soms onbegrijpelijke en complexe menselijke interactie.

Naast Silvia’s persoonlijke interesse in mensen, denkt ze dat onze veranderende maatschappij als gevolg van internet en sociale media haar drang heeft om deze nieuwe situatie tot uitdrukking te brengen. Hebben mensen nog wel oog voor hun omgeving? Neemt de sociale eenzaamheid toe door sociale media? De prachtige schilderijen van Silvia zetten mij in ieder geval aan het denken. En geven je het gevoel dat het soms lijkt alsof we door deze verandering opgaan in de massa.

Alle leden

Andere leden