Jaco Putker
schilderijen, grafiek

www.jacoputker.org
jacoputkercontact@hotmail.com
T 070-3925645

“De serie ‘Over de Natuur der Dingen’ is een uiting van mijn constante verwondering over, en bewondering voor, de werking van de Natuur. Ik ben gefascineerd door haar systemen van perfectie en zelf voorzienigheid; haarkrachten van verjonging, destructie en creatie. Als ook in hoe zij een diepgaand effect heeft op vrijwel elke mens. Natuur kan de mens troosten en rust geven. Dit vermoeden van een occulte relatie tussen de mens en het vegetatieve, zoals die je kunt ervaren tijdens een simpele strand- of boswandeling, probeer ik te ontleden en te reconstrueren. Deze reconstructie gebeurt aan de hand van zowel gevonden als zelf geproduceerd beeldmateriaal: tekeningen en gravures van dieren en planten, maar ook van abstracte tekens die doen denken aan sneeuwvlokken of atomen. Dit beeldmateriaal voeg ik digitaal samen tot een coherent systeem waarin alles vibreert en met elkaar correspondeert. De werken die uit dit proces ontstaan, voer ik uit in etsen, zeefdrukken en schilderijen”.

Alle leden

Andere leden