Dons van der Gronden-Deppe

Dons van de Gronden-Deppe
schilderijen

www.donsdeppe.nl
donsdeppe@vandergronden.eu

Al in haar vroege jeugd in Indië begon Dons van der Gronden-Deppe zij met tekenen en nu inmiddels op een respectabele leeftijd, gaat zij nog steeds met fototoestel en schildersezel de Wassenaarse duinen in om ter plekke met de wind om haar heen, een leeg hoofd en een open blik haar impressies vast te leggen. De duinen, de Noordzee, het strand met toevallige wandelaars, een herfstbos en de oude landgoederen rondom haar woonplaats Wassenaar worden door haar trefzeker in een helder en steeds vrijer wordend coloriet vastgelegd.


Alle leden

Andere leden