Nieuwsbrief juli 2020


Beste (kunstminnende) leden van onze Kunstgroep,

Onze omgang met Corona
Vanaf 18 juli is de Galerie weer open met de tentoonstelling “Aan Zee”. We zien er werk van zes kunstenaars: Ann-Christin Kaiser (schilderijen), Annemieke van Rosmalen (schilderijen), Ellen van Toor (collages, assemblages, sieraden), Greetje Sieders en Hanneke van Doorn (sieraden, objecten) als gelegenheidsduo Sieders&Vandoorn, Mariska Toetenel / Pluis (beelden) en Daisy Kimman (objecten).
Corona maatregelen worden in de Molen in acht genomen, anderhalve meter afstand wordt geboden. Tegelijkertijd is de gehele tentoonstelling weer online te bewonderen, met videofilms van de kunstenaars.
Zolang corona om ons heen is hanteren we de verlaging van het hanggeld. Hoe lang, dat weten wij ook niet maar dat zal nog wel een tijd duren. Tegelijkertijd dient zich nu een stevige nieuwe zorg aan, namelijk:

Komt de Galerie toch niet op straat te staan tijdens 2021
De Wassenaarse Krant beschrijft vandaag de komende Restauratie en Ontruiming van de Molen, inclusief onze Galerie, tijdens de periode februari tot december 2021. Consequentie voor ons zijn dat dat er in het kader van brandveiligheid ingegrepen kan worden in beschikbare ruimte en oppervlak van onze Galerie én dat wij de Molen minstens tijdelijk moeten verlaten in 2021.
Inmiddels hebben wij hierover gesprekken gevoerd met wethouders Lia de Ridder (Kunst, Cultuur) en Hubert Schokker (Vastgoed beleid, Financiën) en met de leiders van dit project.
Wezenlijk voor ons is dat we onze tentoonstellingskalender 2021 in stand kunnen houden én dat daarvoor alternatieve adequate tentoonstellingsruimte op zijn plaats komt, tijdens en na de restauratie.
Positief in deze gesprekken was de constructieve opstelling van de Gemeente. Zo konden we vernemen dat wij in 2021 ter gelegenheid va. de Wassenaarse Salon en gedurende restauratie van de Molen gebruik kunnen maken van ruimte in De Paauw voor tentoonstelling van werk van onze leden .
Jullie zien wel dat we in zwaar weer zitten, maar net zoals we de corona perikelen te boven komen zo zal het Bestuur zich inspannen om succesvol uit deze restauratie- en verbouwingsput te komen. Luctor et emergo.

Paul van Schaik
voorzitter
22 juli 2020


Nieuwsbrief juli 2020 - Afbeelding 0