Nu te zien in GALERIE IN DE MOLEN de PAUW WOW SHOW


Dit jaar wordt de Wassenaarse Cultuurprijs uitgereikt aan onze jeugdig dorpsgenoten. Kinderen van 6 tot 13 jaar kunnen deelnemen aan de kunstwedstrijd de “Pauw Wow Show, die is georganiseerd door de Stichting Wassenaarse Cultuurprijs. Het onderwerp van de kunstwedstrijd is deze keer: “ik vind je speciaal”.

Inmiddels hebben meer dan 30 kinderen hun kunstwerk ingeleverd. Al deze werken worden van 1 tot 14 juni geëxposeerd in "Galerie in de Molen” aan het Molenplein in Wassenaar.
De Galerie is geopend op woensdag, vrijdag, zaterdag en Zondag van 14:00 uur tot 17:30 uur.
U bent daar van harte welkom om te zien wat de Wassenaarse jeugd zo al presteert!
Door uw stem in de Molen uit te brengen zal bepaald worden wie de Publieksprijs gaat winnen!
De uiteindelijke prijsuitreiking van Publieksprijs en Jury prijs is op zaterdag 15 juni om 15:00 uur in Raadhuis de Paauw. U heeft hier alleen toegang na aanmelding via bestuur@wassenaarsecultuurprijs.nl


Nu te zien in GALERIE IN DE MOLEN de PAUW WOW SHOW - Afbeelding 0