Wierd Wagenmakers
aqaurellen, tekeningen, etsen


www.wierdwagenmakers.nl
info@wierdwagenmakers.nl
T 070-5114007
M 06-20536213

Wierd Wagenmakers werd in Leeuwarden geboren.  Een jeugd aan de rand van een middel grote provinciestad met een grote belangstelling voor het buiten zijn in de vrije natuur. In 1962 naar de Academie voor Beeldende Kunsten Minerva in Groningen gegaan. Hobby werd opleiding en opleiding werd beroep. De vakspecialisatie van toen; het etsen maakt nog steeds deel uit van zijn oeuvre. Wierd heeft de laatste jaren veel geaquarelleerd ; voornamelijk landschappen.Met name is de woeste kracht die de natuur uitstraalt in de bergen  een onuitputtelijke bron van inspiratie voor hem. Soms duiken er mensen op, ze spelen echter een marginale rol; bijvoorbeeld om de ruimte nóg meer te benadrukken. Wierd probeert vaak in zijn werk de spanning te onderzoeken tussen afbeelding en verbeelding. Het laatste jaar is er een kentering zichtbaar geworden in zijn werk. Motieven worden nu vaker dicht bij huis gevonden. De plantengroei in de duinen geeft hem de mogelijkheid om grafischer te werken en minder kleur te gebruiken. Het is dan ook geen wonder dat veel van Wagenmakers meest recente werk in krijt is uitgevoerd. Gebleven is echter de altijd zichtbare fascinatie voor de natuur. Wierd Wagenmakers woont en werkt in Wassenaar. Hij is jaren lang leraar tekenen en kunstgeschiedenis geweest aan het Rijnlands Lyceum aldaar.

Alle leden

Andere leden